Meniu
Despre Noi
Contact

INFO SOLVER Produse
- IBACKUP
- Antivirus

HAMORSoft Produse
- HCONT
- HPROD
- HMARFA
- HSALAR
- HMISS
- HIMOB
- HBILANT
- HMENU

Produse Hardware
Componente

Servicii
Hardware
Software

Alte
Linkuri Utile
Licenta - Pret

Nr.vizitatori: 9353
Adresa IP:
3.239.129.52Pagina principala   
hMARFA


hMARFA

hMARFA
V 6.

Gestiunea şi contabilitatea activităţii  comerciale, financiare
şi a stocurilor

 Aplicaţia hMARFA este un program informatic complex, care rezolvă gestiunea şi contabilitatea operaţiilor legate de stocuri (intrări, ieşiri), a operaţiilor comerciale  (furnizori, clienţi), precum  şi a celor financiare (încasări/plăţi) în conformitate cu legislaţia în vigoare.
El corespunde pentru ţinerea evidenţei în lei noi (RON).


Care sunt principalele obiective care se pot  realiza cu hMARFA?
 • întocmirea sau introducerea  documentelor de recepţie în gestiunile unităţii (recepţie mărfuri, bon   predare produse, chiar şi urmărire cheltuieli, etc.)
 • crearea unor documente justificative: note de intrare-recepţie, bonuri de predare  producţie, facturi   fiscale, avize de însoţire a mărfii, bonuri de consum etc.
 • gestionarea cantitativ-valorică a stocurilor de mărfuri, produse finite, materiale etc.
 • urmărirea mişcărilor între gestiuni
 • evidenţa zilnică a încasărilor şi plăţilor (ordine de plată, alte acte de casă sau bancă etc.), reevaluarea   disponibilităţilor în valută cunoaşterea creanţelor şi datoriilor  pe scadenţe de plată, reevaluarea soldului partenerilor externi la  sfârşitul anului
 • gestiunea TVA pe cote şi crearea jurnalelor necesare conform legislaţiei în vigoare
 • contabilizarea automată  a documentelor introduse şi a operaţiilor efectuate
 • evidenţa operaţiilor în lei şi valută, urmărirea cursurilor de schimb valutar
 • utilizatorul poate să stabilească gestiunile, jurnalele şi documentele utilizate, modul de contare a  mişcărilor şi a documentelor, conturile utilizate (se livrează cu planul de conturi  conform Ordinului 306/2002,  este adaptabil conturilor din  Ordinul 94/2001).
 • opţional se poate implementa şi contabilitatea de gestiune

Ce tipuri de unităţi pot utiliza aplicaţia?

 • agenţi economici care efectuează comerţ cu ridicata, eventual cu magazine cu amănuntul proprii
 • unităţi mici sau medii cu profil de producţie sau servicii unde poate rezolva gestiunea materialelor şi a produselor  finite, a lucrărilor executate precum şi colectarea cheltuielilor  
 • secţiunea de recepţii, facturare, încasări şi plăţi poate fi utilizată de către orice agent economic.

Care sunt principalele cataloage din program?
 • sunt cuprinse cotele de TVA şi accize, care se pot ataşa fiecărui material, marfă sau produs
 • conţine informaţii despre parteneri - furnizori, clienţi (persoane juridice sau fizice) -  se pot introduce şi păstra date referitoare la parteneri - sediu, cod fiscal, cod IBAN, telefon, persoane de contact, etc.
 • se poate urmări cursul  de schimb valutar, utilizabil la completarea documentelor (recepţii, facturi externe, conturi în valută, reevaluări)

Cine poate opera aplicaţia?

Programul poate fi utilizat direct de către personalul  care se ocupă de gestiunea sau contabilitatea  unităţii respective, el necesitând cunoştinţe elementare de operare.
La firme mai mari recepţiile pot  fi introduse chiar de către gestionar, operaţiile de casă de către casier, partea de facturare poate fi utilizată la desfacere, celelalte încasări şi plăţi se pot introduce la biroul financiar, iar datele finale se pot verifica de către contabil şi consulta de către personalul de conducere.
Se poate seta data calendaristică după care se permite validarea/anularea documentelor.  Astfel perioadele deja închise pot fi ferite de modificări ulterioare.


 Care sunt manierele de exploatare?

a)       ca sistem de evidenţă operativă - operaţiile se înregistrează de îndată ce au loc tranzacţiile, facturarea se face efectiv din aplicaţie etc.

b)       ca sistem de culegere şi prelucrare date – documentele întocmite manual se introduc ulterior în calculator, eventual direct de către contabil


Care sunt  situaţiile mai importante care se pot realiza ?
 • stocuri de  mărfuri, materii  prime, produse etc. pe loturi, pe conturi, pe gestiuni etc.
 • fişe de magazie, lista mişcărilor, balanţe de materiale, liste de inventariere
 • situaţia facturilor - emise într-o anumită perioadă, de încasat/plătit pe diverse scadenţe
 • listare fişe, balanţe clienţi şi furnizori  după diverse criterii de selecţie şi grupare
 • calculul penalităţilor la restanţe de plată
 • jurnale TVA pentru vânzări şi cumpărări, operaţiuni asimilate
 • registrul de casă, cu numerarul zilnic defalcat în ROL şi RON. Există şi un calculator special pentru gestionarea paralelă a numerarului în RON şi RON
 • ordine de plată obişnuite, pe formular, sau ordine de plată tip trezorerie valabile din 2005
 • catalog de preţuri, recalculabil în funcţie de evoluţia cursului de schimb

Documentaţia de utilizare

Aplicaţia se livrează cu o documentaţie de utilizare sub formă listată pentru însuşirea cunoştinţelor de bază despre aplicaţie. În plus, ea  conţine şi o documentaţie electronică mult mai detaliată care poate fi consultată şi în paralel cu lucrul cu programul.

 
Cum se face legătura cu programul de contabilitate hCONT?

Datele  introduse în hMARFA se contabilizează automat, articolele contabile putându-se utiliza ca atare, sau ele se pot importa ca jurnale contabile distincte în programul hCONT, unde se încarcă direct, în vederea realizării balanţei de verificare şi a altor situaţii contabile. Contarea se poate realiza şi selectiv, după diverse criterii.
 

Care este suportul tehnic necesar pentru exploatare?

Pentru utilizarea performantă a programului se recomandă un calculator tip IBM PC categoria Pentium cu unitate CD,  50-100  Mb spaţiu liber pe hard disc şi o imprimantă format A4 sau A3.